Livrarea produselor și returnarea acestora

Livrare

Produsele comandate vor fi livrate prin poștă, taxa de livrare stabilindu-se în funcție de greutatea și destinația coletului. Produsele vor fi livrate Consumatorului în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului (confirmarea comenzii).

Returnare

În cazul defectării produsului în perioada de garanție, Clientul, în baza unei notificări/reclamații, poate solicita repararea produsului ori schimbarea acestuia, cu excepția situației în care schimbarea este imposibilă (de ex., distribuitorul nu are în stoc produsul respectiv) sau daca schimbarea produsului ar determina cheltuieli suplimentare.

iConceptual Media S.R.L se obliga ca, după recepționarea produsului reclamat ca defect, să procedeze la soluționarea reclamațiilor considerate întemeiate, în termen de 15 zile calendaristice, printr-una din următoarele măsuri reparatorii:

  1. repararea produsului;
  2. înlocuirea produsului cu altul identic.

În cazul schimbării produsului ori a unei părți esențiale a acestuia, termenul de garanție reîncepe să curgă de la data efectuării reparației ori schimbării produsului.

În cazul reparării produsului, termenul de garanție se prelungește cu perioada de timp scurs de la data comunicării defecțiunii, atât timp cât consumatorul nu a putut utiliza produsul.

În cazul în care nici repararea și nici schimbarea produsului nu sunt posibile, consumatorul, la alegere, poate opta pentru o reducere corespunzătoare a prețului pentru produsul achiziționat, poate renunța la produs, solicitând în acest caz contravaloarea acestuia ori poate ca, în schimbul achitării unei diferențe de preț, să achiziționeze un alt produs.

În cazul unei livrări necorespunzătoare ori incomplete, iConceptual Media S.R.L va recurge într-un termen rezonabil la o livrare complementară.

Consumatorul este obligat ca, în termen de cel mult 8 zile de la preluarea mărfii să verifice dacă livrarea a fost completă și corespunzătoare și să anunțe neîntârziat orice lipsă sau defecțiune care a existat la preluare.

iConceptual Media S.R.L răspunde pentru parametrii produselor indicate în publicitate și pe pagina web, garantate ori asigurate în mod expres (de ex., iConceptual Media S.R.L nu garantează culoarea produsului).

iConceptual Media S.R.L nu-și asumă răspunderea pentru probleme ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului de către consumator, din suprasolicitarea produsului ori din uzura obișnuită a acestuia.

Garantia se acorda pentru produsele comercializate de iConceptual Media SRL ale căror instrucțiuni de utilizare au fost respectate întocmai.

 

Nu se asigură garanție pentru produsele deteriorate din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare, întreținere și manipulare, cât și a intervenției neautorizate asupra acestora.

 

Orice reclamatie va fi insoțită de datele de indentificare ale consumatorului, certificatul de garanție, chitanța de plată (în original)/ factura (în original),  în cadrul termenului de garanție menționat în instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Termenul de garanție începe să curgă de la data preluării produsului de către Client.

iConceptual Media SRL acordă o garanție comercială pe o perioada de 30 de zile pentru produsele de larg consum și o perioadă de garanție de 24 de luni pentru produsele din categoria electrice-electrocasnice.

Garanția acordata nu afectează drepturile consumatorilor prevăzute de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.