Contact

 • Telefoane: 031.005.11.22 / 031.005.77.88
 • Email: office@itelestore.ro

Informatii si Reclamaţii: 031.005.1122

 1. Termeni şi condiţii
 2. Modalități de plată
 3. Garanție
 4. Livrare
 5. Transferul riscului
 6. Reclamații și servicii post-vânzare
 7. Disclaimer
 8. Legislația aplicabilă

 

 

 1. Termeni și condiții

 

 • Datele de identificare ale comerciantului

iConceptual Media S.R.L, cu sediul social Chiajna – Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J23/1229/2009, având CIF RO 25593744

 • Modalități de plasare a comenzii. Confirmarea comenzii

Produsele de pe site pot fi comandate prin următoarele modalități:

online (adăugând produsele dorite în coș și urmând pașii de finalizare a comenzii);

telefonic (apelând numărul de telefon cu tarif normal aflat pe site-ul nostru în josul paginii web/ la secțiunea Contact).

prin mail (trimițând un mail la adresa de mail menționată în josul paginii web/ la secțiunea Contact).

Indiferent de modalitatea de plasare a comenzii, aceasta din urmă va fi considerată finalizată numai după ce consumatorul va primi confirmarea acceptării comenzii de către iConceptual Media S.R.L prin mail.

În caz de conformitate a datelor, contractul privind livrarea produsului comandat se încheie cu iConceptual Media S.R.L, fără a fi necesară o declarație în acest sens din partea societății. Clientul renunță la o astfel de declarație de acceptare.

În cazul în care iConceptual Media S.R.L va constata probleme legate de ofertă, prețul oricărui produs sau livrarea acestuia după înregistrarea comenzii, iConceptual Media S.R.L va atrage imediat atenția clientului asupra problemelor intervenite. Clientul are dreptul de a-și menține comanda, cu modificarea condițiilor, ori poate renunța la comandă.

Contractul se consideră încheiat în momentul confirmării comenzii.

 • Prețul produselor

Toate prețurile produselor sunt exprimate exclusiv în lei și includ TVA.

Prețurile valabile sunt cele care figurează în comunicarea comercială din ziua comenzii și cele care se regăsesc pe site-ul de internet al iConceptual Media S.R.L.

Prețurile indicate în publicitatea TV, difuzată în ziua comenzii și cele care figurează pe pagina de web a iConceptual Media S.R.L nu includ alte taxe pentru servicii suplimentare.

Taxa pentru servicii suplimentare (ce cuprinde ambalare, cheltuieli poștale, asigurare, alte cheltuieli administrative) va diferi în funcție de produs, de aceea aceasta va fi adusă la cunoștința consumatoului numai la efectuarea comenzii. Pe factură vor figura și aceste taxe, alături de prețul net.

La prețuril produselor care beneficiază de reduceri nu se pot adăuga alte reduceri.

 • Dreptul de retragere

Consumatorul are dreptul să notifice în scris iConceptual Media S.R.L că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului (data chitanței primita de la poștă), daca produsul nu este vizibil deteriorat, ori vizibil folosit, iar cheltuielile poștale de returnare sunt achitate.

Consumatorul va returna printr-o firma de curierat rapid produsul, fără ramburs, suportând costurile privind returnarea.

Consumatorul, înainte de expirarea perioadei de returnare (14 zile), trebuie să informeze iConceptual Media S.R.L cu privire la decizia sa de returnare, printr- una din următoarele variante:

 1. a) folosirea modelului de formular de retragere ce se regăseștepe site;
 2. b) formularea unei declarații neechivoce în care își exprimă decizia de retragere din contract.

Riscurile returnării vor fi preluate de către consumator. În cazul în care acesta a returnat produsul cu respectarea termenului și condițiilor stabilite, iConceptual Media S.R.L este obligată să procedeze la restituirea prețului de achiziționare în termen de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului. Cumparatorul va pune la dispozitia iConceptual Media S.R.L un cont bancar in care se va efectua viramentul.

În cazul depășirii termenului de 14 zile, Clientul își pierde dreptul de a returna produsul (de a se retrage din contract).

Prezenta secțiune se va completa cu dispozițiile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor act normative.

 

 1. Modalități de plată 

Plata prețului produsului/produselor comandat/e se va efectua prin ramburs poștal, exclusiv în lei.

 

 1. Garanție

iConceptual Media S.R.L declară pe propria răspundere faptul că produsul ce face obiectul contractului este conform cu caracteristicile indicate în oferta de la data expedierii și nu prezintă lipsuri ori defecte, care ar determina scăderea valorii produsului ori ar împiedica utilizarea optimă și conformă a acestuia.

În cazul defectării produsului în perioada de garanție, Clientul, în baza unei notificări/reclamații, poate solicita repararea produsului ori schimbarea acestuia, cu excepția situației în care schimbarea este imposibilă (de ex., distribuitorul nu are în stoc produsul respectiv) sau daca schimbarea produsului ar determina cheltuieli suplimentare.

iConceptual Media S.R.L se obliga ca, după recepționarea produsului reclamat ca defect, să procedeze la soluționarea reclamațiilor considerate întemeiate, în termen de 15 zile calendaristice, printr-una din următoarele măsuri reparatorii:

 1. repararea produsului;
 2. înlocuirea produsului cu altul identic.

În cazul schimbării produsului ori a unei părți esențiale a acestuia, termenul de garanție reîncepe să curgă de la data efectuării reparației ori schimbării produsului.

În cazul reparării produsului, termenul de garanție se prelungește cu perioada de timp scurs de la data comunicării defecțiunii, atât timp cât consumatorul nu a putut utiliza produsul.

În cazul în care nici repararea și nici schimbarea produsului nu sunt posibile, consumatorul, la alegere, poate opta pentru o reducere corespunzătoare a prețului pentru produsul achiziționat, poate renunța la produs, solicitând în acest caz contravaloarea acestuia ori poate ca, în schimbul achitării unei diferențe de preț, să achiziționeze un alt produs.

În cazul unei livrări necorespunzătoare ori incomplete, iConceptual Media S.R.L va recurge într-un termen rezonabil la o livrare complementară.

Consumatorul este obligat ca, în termen de cel mult 8 zile de la preluarea mărfii să verifice dacă livrarea a fost completă și corespunzătoare și să anunțe neîntârziat orice lipsă sau defecțiune care a existat la preluare.

iConceptual Media S.R.L răspunde pentru parametrii produselor indicate în publicitate și pe pagina web, garantate ori asigurate în mod expres (de ex., iConceptual Media S.R.L nu garantează culoarea produsului).

iConceptual Media S.R.L nu-și asumă răspunderea pentru probleme ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului de către consumator, din suprasolicitarea produsului ori din uzura obișnuită a acestuia.

Garantia se acorda pentru produsele comercializate de iConceptual Media SRL ale căror instrucțiuni de utilizare au fost respectate întocmai.

 

Nu se asigură garanție pentru produsele deteriorate din cauza nerespectării instrucțiunilor de utilizare, întreținere și manipulare, cât și a intervenției neautorizate asupra acestora.

 

Orice reclamatie va fi insoțită de datele de indentificare ale consumatorului, certificatul de garanție, chitanța de plată (în original)/ factura (în original),  în cadrul termenului de garanție menționat în instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Termenul de garanție începe să curgă de la data preluării produsului de către Client.

iConceptual Media SRL acordă o garanție comercială pe o perioada de 30 de zile pentru produsele de larg consum și o perioadă de garanție de 24 de luni pentru produsele din categoria electrice-electrocasnice.

Garanția acordata nu afectează drepturile consumatorilor prevăzute de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

 1. Livrare

Produsele comandate vor fi livrate prin poștă, taxa de livrare stabilindu-se în funcție de greutatea și destinația coletului.

Produsele vor fi livrate Consumatorului în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului (confirmarea comenzii).

 1. Transferul riscului

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta ori o altă persoană fizică desemnată de către acesta intră în posesia fizică a produselor.

 1. Reclamații și servicii post-vânzare

Pentru orice reclamații sau sesizări, consumatorul se poate adresa iConceptual Media S.R.L telefonic, la numărul de telefon afișat pe pagina web, ori pe mail, la adresa pusă la dispoziție pe pagina web.

 1. Disclaimer

iConceptual Media S.R.L nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună, directă, indirectă sau contextuală, care apare drept consecință sau are legatură cu utilizarea și functionalitățile site-ului.

In plus, în măsura permisă de legislația în vigoare, nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la: pierderi de bani, reputație, profit, sau alte pierderi intangibile sau orice daune speciale, indirecte, sau contextuale) care rezultă direct sau indirect din:

 • utilizarea eronată a paginilor de web și / sau serviciile noastre;
 • prețurile afișate, transport sau alte servicii;
 • întârzieri sau întreruperi ale site-urilor noastre;
 • viruși sau alte programe malware obținute prin accesarea sau conectarea la site-ul nostru;
 • erori, bug-uri sau inexactități de orice fel în serviciile noastre, informații sau produse;
 • deteriorarea dispozitivului hardware de la utilizarea oricărora dintre serviciile noastre;
 • conținutul, acțiunile sau inacțiunile unor terțe părți.

 

 1. Legislația aplicabilă

Prezentele secțiuni se vor completa cu dispozițiile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legii 365/2002 privind comerțul electronic, Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Noului Cod Civil.

–––––––––––––––––

Model de formular de retragere

 

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

 

   – Către iConceptual Media S.R.L, oficiul poștal _____, căsuța poștală _______, sector _________, București, cod poștal __________, tel. ___________, fax. ___________.

 

   – Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea produsului/produselor _________________________________________________ primit/e la data ________:

 

   – Numele consumatorului: _________________________________

 

   – Adresa consumatorului: _____________________________________________________

 

   – Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie):

 

   – Data: _____

 

–––––––––––––––––

 

Revendicările pretenţiilor de valabilitate se validează cu Certificatul de Garanţie şi chitanţa de plată în original, sau cu factura de plată în original. Termenul de garanţie începe odată cu data preluarii produsului de către client. La o distribuire necorespunzătoare, la defectarea produsului în intervalul de timp cât durează garanţia, clientul poate cere în primul rând repararea produsului, sau schimbarea acestuia, cu excepţia cazului în care schimbarea este imposibilă (exemplu: distribuitorul nu are în stoc produsul respectiv sau ceva asemănător), sau dacă schimbarea produsului ar duce (ar însemna) la cheltuieli în plus (exemplu: în cazul reparării pe loc cu cheltuieli minime).

Distribuitorul se străduieşte ca în termen de maxim 15 zile să efectueze repararea produsului sau schimbarea acestuia, în cazul schimbării produsului sau a unei părţi esenţiale ale acestuia, termenul de garanţie reîncepe din nou de la data la care s-a efectuat repararea sau schimbarea acestuia.

In cazul reparării produsului, termenul de garanţie se prelungeşte cu perioada de timp scurs de la data comunicării defecţiunii, atâta timp cât clientul nu s-a putut folosi de produs.

In cazul în care clientul nu are drept la repararea produsului şi nici la schimbarea acestuia, sau dacă distribuitorul nu se angajează să repare sau să schimbe produsul, sau nu poate să-şi îndeplinească aceste obligaţii, clientul, la alegere, poate opta pentru o redu­cere corespunzătoare de preţ la produsul achiziţionat, sau poate renunţa la produs, pretinzând contravaloarea acestuia, sau în schimbul unei diferenţe de preţ, poate pretinde un alt tip de produs.

In cazul în care cumpărătorul reclamă o defecţiune a produsului şi cere schimbarea acestuia în termen de 3 zile lucratoare de la data achiziţionării produsului, presupunând că din cauza defectului clientul nu poate utiliza în mod optim produsul, distribuitorul, la dorinţa clientului, trebuie să schimbe produsul cu altul nou de acelaşi tip. Defecţiunile elementelor încastrate sau montate în produs (exemplu: siguranţa electrică) nu constituie motiv întemeiat pentru pretenţia de schimbare a produsului.

Cumpărătorul la descoperirea defectului, este obligat ca imediat să anunţe distribuitorul. Pentru paguba rezultată din întârzierea anunţării defectului, răspunzător este clientul.

In perioada de garanţie, distribuitorul este absolvit de răspundere, numai în cazul în care defectul se datorează ca urmare a utilizării necorespun­zătoare a produsului de către client şi nu înainte de livrare.

Regulile amănunţite ale termenului de valabilitate şi garanţie, precum şi modul de soluţionare a pretenţiilor clientului, se găsesc în CODUL CIVIL şi reglementările în cauză, precum şi în HG Nr.665/1995 privind soluţionarea pretenţiilor de garanţie, în LEGEA Nr. 449 din 12.11.2003 privind garanţiile obligatorii acordate pentru produse cu utilizare de lungă durată.

 

Condiţii contractuale generale: 

Ofertant: SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL.

CUI  RO 25593744

Contractul se încheie între SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL şi client.

Obiectul contractului: Vânzarea şi cumpărarea produselor comercializate de SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL în baza contractului la distanţă. SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL după înregistrarea comenzii livrează marfa comandată de către client cu plata contra ramburs. În cazul în care SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL va constata probleme legate de ofertă, preţul oricărui produs sau livrarea acestuia după înregistrarea comenzii, firma va atrage imediat atenţia clientului asupra acestei probleme. Clientul poate confirma în urma acestei probleme intenţia de cumpărare cu modificarea condiţiilor, sau poate renunţa la cumpărare. În alte cazuri SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL de asemenea poate să renunţe la contract.

Încheierea contractului: în caz de conformitate a datelor, contractul privind livrarea produsului oferit se încheie cu SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL, fără a fi necesară o  declaraţie în acest sens din partea societăţii. Clientul renunţă la o eventuală declaraţie de acceptare.

SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL va comunica clientului acceptarea ofertei de încheiere a unui contract în caz de comandă verbală prin telefon, în caz de comandă prin mail la adresa de mail indicată de client, sau cel târziu o dată cu livrarea produsului. Contractul se declară încheiat prin plata sumei rambursului. Clientul are dreptul de a returna prin curierat rapid marfa în termen de 14 zile calendaristice fără nici o motivare (adresa de returnare: str. Anastasie Panu, nr 20, Bl. C15, ap. 38, sect 2, Bucuresti ) către SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL,  în cazul în care vor fi îndeplinite următoarele condiţii: marfa să nu fie deteriorată, sau vizibil folosită şi cheltuielile poştale de returnare să fie achitate.

Atentie: Produsele returnate de catre clienti NU vor fi trimise cu ramburs. Acestea vor fi trimise normal, pentru a putea fi verificate, iar ulterior se vor restitui banii in contul IBAN.

Termenul de renunţare începe în cazul unui contract de livrare în ziua preluării produsului de către client. Pentru respectarea termenului marfa trebuie returnată în timp util prin anexarea unei scrisori privind cererea de rambursare a preţului de achiziţionare.

Riscurile returnării vor fi preluate de client, care este obligat să dovedească returnarea. În cazul în care clientul a returnat marfa cu respectarea termenului şi condiţiilor stabilite, SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL este obligat să restituie preţul de achiziţionare în termen de 14 de zile.

Preţul: Clientul poate să achite preţul (contravaloarea) indicat de SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL exclusiv în lei. Preţurile valabile sunt cele care figurează în comunicarea comerciala din ziua comenzii. Plata se efectuează prin ramburs poştal. Preţul indicat în publicitatea TV, difuzat în ziua comenzii, sau care figurează pe situl internet al firmei include şi T.V.A. Taxa de servicii suplimentare – în publicitate sub denumirea de taxă de livrare – cuprinde ambalarea, cheltuielile poştale, asigurarea, alte cheltuieli administrative. Taxa diferă în funcţie de produs, de aceea aceasta va fi adusă la cunoştinţa clientului numai la efectuarea comenzii. Pe factură figurează pe lângă preţul net şi aceste taxe.

Valabilitate, garanţie: SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL îşi asumă răspunderea că produsul care face obiectul contractului  este conform cu caracteristicile indicate în oferta societăţii la data expedierii şi nu prezintă lipsuri sau defecte, care ar scade valoarea produsului sau ar împiedica utilizarea conform destinaţiei.

În cazul în care livrarea este incompletă – în baza notificării din partea clientului – SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL va recurge neîntârziat la o livrare complementară. În alte cazuri firma SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL are dreptul să efectueze repararea mărfii care prezintă defecte sau să schimbe marfa. În cazul în care repararea este fără succes şi nu s-a făcut schimbarea produsului, clientul are dreptul sa ceara o reducere a preţului de achiziţonare, sau să renunţe la contract.

SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL răspunde pentru parametrii produselor indicate în publicitate şi pe internet, care au fost garantate sau asigurate în mod expres ( de ex. SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL nu garantează culoarea produsului care apare în publicitate şi pe internet ). Nu ne asumăm răspunderea pentru probleme care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului de către client, sau din cauza suprasolicitării şi nu ne asumăm răspunderea pentru piesele care se uzează în timp. Clientul este obligat în termen de cel mult 8 zile de la preluarea mărfii să verifice dacă livrarea a fost completă şi să anunţe neîntârziat orice lipsă sau defecţiune, care a existat la preluare.

În cazul unei defecțiuni de fabricație clientul poate să solicite în primul rând – la alegere – repararea sau schimbarea produsului, cu excepţia cazului în care îndeplinirea pretenţiei de garanţie alese este imposibilă sau dacă îndeplinirea acestei pretenţii ar genera costuri suplimentare mult mai mari decât cele pentru îndeplinirea primei pretenţii.

În cazurile reglementate de lege SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL va trebui să elibereze un certificat de garanţie pentru produsul tehnic. Condiţiile şi termenul de garanţie vor fi menţionate în certificatul de garanţie.

Produsele din categoria electrice-electronice au garanţia de 24 luni.

Produsele care fac parte din alte categorii au criterii stabilite pentru fiecare produs în parte.

Legea aplicabilă:  Legea aplicabilă contractului dintre SC iCONCEPTUAL MEDIA SRL şi clienţi este legea română, în special Codul Civil şi reglementările în cauză.

În cazul reclamaţiilor înaintate de clienţi privind calitatea produsului se vor aplica regulamentele privind protecţia consumatorului privind soluţionare pretenţiilor de garanţie, respectiv în cazul produselor cu termen de garanţie se vor aplica prevederile  Legii Nr. 449 din 12/11/2003 referitor la garanţiile obligatorii acordate pentru produse de lungă durată. În cazul contractelor la distanţă se vor aplica prevederile speciale ale Ordinului Guvernului 130/2000 (Art 7) privind contractele la distanţă.

Informatii si reclamatii

Tel.: 031.005.1122